fbpx
Оферта

Угода Користувача

(редакція від 01 січня 2021 року)

Відповідно до цієї Угоди реалізацію товарів, придбаних у магазині https://2egaming.com/, надання послуг та доставку замовлень здійснює ТОВ «НРП». Користуючись цим Сайтом, надаючи персональні дані, заповнюючи форми, заявки, замовляючи за допомогою цього Сайту Товар, Користувач підтверджує згоду з умовами цієї Угоди та Публічного договору.

Публічний договір купівлі-продажу товарів

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті https://2egaming.com/ (далі — Сайт), Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам (далі — Покупець) із придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу Товару.

 

  1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «2E Gaming» — веб-сторінка https://2egaming.com/.
1.2. Продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», яке розміщує на Сайті інформацію про товари, які воно реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір — Договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, передбачених Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт — надання Покупцем Продавцю повної і безумовної згоди на пропозицію укласти цей Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із зазначених нижче способів:

1.5.1. Шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті.

1.5.2. Шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, вказаною на Сайті.

1.5.3. Шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті.

1.5.4. Шляхом направлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті.

1.5.5. Шляхом усного замовлення Товару за телефоном.

1.6. З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.7. Замовлення — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.
1.8. Кур’єрська доставка — безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем як адреса доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.9. Істотний недолік — недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник із вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому має одну з перерахованих нижче ознак:

1.9.1. Недолік взагалі не може бути усунутий.

1.9.2. Для усунення недоліку потрібно більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
1.9.3. Недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

 

  1. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.
2.2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, характеристиками Товару, ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару й оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений із інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору. А саме: з його формою, габаритами, зовнішнім виглядом, дизайном, кольором, розміром, якістю, характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їхнє значення, згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

 

  1. Ціна Товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською карткою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунка при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

 

  1. Порядок оплати і поставки Товару

4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1. Шляхом перерахування Покупцем відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем.

4.1.2. Готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару.

4.1.3. Шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою.
4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця або до каси Продавця.
4.3. Покупець зобов’язується оплатити 100% (сто відсотків) вартості Товару на день доставки Товару згідно з п. 4.9. Договору в разі наявності замовленого товару на складі Продавця.

4.4. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю співробітники інтернет-магазину, і/або кур’єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, мають право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.
4.5. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупцем замовленого Товару Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи з їхнього усунення, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.6. Товари надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% (сто відсотків) вартості замовленого Товару відповідно до цін, актуальних на момент оформлення Замовлення.

4.7. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті.
4.8. Доставка Товару здійснюється такими способами:

4.8.1. Продавцем із умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під’їзду будинку).
4.8.2. Кур’єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця.
4.8.3. Покупцем зі складу Продавця.

4.8.4. Іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

4.8.5.Кур’єрською або експедиторською службою за рахунок Продавця.

4.8.6.Іншою експедиторською службою за рахунок Продавця.

4.9.  У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.10.  У разі доставки Товару кур’єрською, або експедиторською службою, або службою «Укрзалізниці» відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур’єрська або експедиторська служба.

4.11.  Продавець зобов’язується доставити Товар Покупцеві протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.
4.12. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 (десять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке продовження термінів не є порушенням зобов’язання за Договором.
4.13.  Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100% (стовідсоткової) оплати вартості Товару.

4.14.  У випадку, передбаченому п.п. 4.8.1 даного Договору, Продавець повідомляє Покупця про вартість доставки під час оформлення Замовлення.

4.15.  У випадках, передбачених п.п. 4.8.2–4.8.4 цього Договору, менеджери Продавця надають інформацію щодо вартості доставки в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або в день відправки Товару.

4.16.  У разі відсутності Покупця на момент доставки Товару, в певний час і в обумовленому місці, що було вказано в Замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів перевізника.
4.17.  Покупцеві може бути відмовлено в оформленні купівлі Товару в разі відсутності Товару (на складі).

 

  1. Гарантія та порядок розгляду претензій

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов’язання згідно із законодавством України. Гарантійні зобов’язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.
5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, визначений законодавством залежно від Товару, з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну недоліків Товару, Покупець має право на:

5.3.1. Пропорційне зменшення ціни Товару.

5.3.2. Безкоштовне усунення недоліків Товару протягом терміну, передбаченого чинним законодавством.
5.3.3. Відшкодування витрат із усунення недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну істотних недоліків Товару, Покупець має право на:

5.4.1. Припинення дії Публічного договору та повернення сплачених за Товар коштів.
5.4.2. Заміну Товару на такий само або аналогічний Товар, із числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних/прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їхнього виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торговельної точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності до ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

5.8. Колір і форма Товару можуть відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення на моніторі та/або екрані мобільного пристрою.

 

  1. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов’язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем усіх умов цього Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов’язується повернути Покупцеві 100% (сто відсотків) попередньої оплати за Товар.
6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов’язань за Публічним договором.

 

  1. Термін дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов’язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1. За взаємною згодою Продавця і Покупця.

7.2.2. За рішенням суду.

7.2.3. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

7.2.4. У разі відсутності Товару (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

 

  1. Інші умови

8.1. Усі суперечки, які виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) сповіщений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних.

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно зі сформульованою метою їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дає змогу закріпити особу за певним об’єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних Покупець надає дозвіл на збір і обробку своїх персональних даних в обсязі, що надається ним під час укладання Договору з Продавцем і необхідному для реалізації зазначеної вище мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) ознайомлений із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».
8.8. Покупець надає згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені до бази персональних даних Продавця, винятково з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети.
8.9. Покупець  надає згоду на доступ до персональних даних, які включені до бази персональних даних Продавця, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені до бази персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) здійснюється винятково з метою, передбаченою цим Договором.

 

ТОВ «НРП»

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44,
код за ЄДРПОУ 36469918

Р/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940 

ІПН364699126591

Немає товарів у кошику.